A MAGYAR NYELV NAPJAI

A MAGYAR NYELV NAPJAI

Az AESZ hagyományos rendezvénye, amelyen évről évre változó helyszínen, szórványban vagy tömbmagyarságban ünnepli az anyanyelvet.

A rendezvény része:

– szakmai konferencia
– a Nyelvőrzés Díjának ünnepélyes átadása
– Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő kisiskolások, általános iskolások és középiskolások számára

A Magyar Nyelv Napjai rendezvény egyik ünnepi mozzanata a Nyelvőrzés Díja átadása. Ezt a kitüntetést évente egyszer az AESZ elnöksége ítéli oda olyan nyelvészeknek, nyelvművelőknek, közéleti személyiségeknek, akik a magyar nyelv tisztaságának megőrzéséért, az anyanyelvi kultúra ápolásáért, a magyarul beszélők anyanyelv-használati jogaiért munkálkodtak.

A Magyar Nyelv Napjai, 2019

Nagyenyed, 2019. május 10–12.

A Magyar Nyelv Napjai rendezvénysorozatot idén 27. alkalommal május 10. és 12. között Nagyenyeden szervezte meg az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ).

A rendezvény a Bethlen Gábor Kollégium dísztermében tartott péntek délutáni ünnepélyes megnyitóval kezdődött. A Bethlen Gábor Kollégium kórusának műsora vezette fel az ünnepséget, majd a meghívottak, az AESZ erdélyi és magyarországi partnerei, támogatói szólaltak fel és mondták el köszöntőbeszédüket. A teljesség igénye nélkül, néhányan azok közül, akik méltatták az AESZ kitartó értékmentő munkáját: dr. Péntek János nyelvész, akadémikus, az AESZ elnöke, Juhász Judit a magyarországi Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke, Hegedüs Csilla az RMDSZ ügyvezető alelnöke, Lőrincz Helga Enyed város alpolgármestere, Burus-Siklódi Botond az RMPSZ elnöke, Szőcs Ildikó, a helyi szervező Bethlen Gábor Kollégium igazgatója.

Ez után Péntek János az AESZ elnöke és Farmati Anna a kolozsvári Georgius Aranka Társaság elnöke aláírták a két szervezet közötti együttműködési megállapodást, majd átadásra került a Sütő András Nyelvőrzés Díj és a Tüzes Bálint-díj.

A Nyelvőrzés Sütő András-díját ebben az évben a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítványnak adományozta a Szövetség a Bethlen Gábor Kollégium diákjainak anyanyelvükben való megmaradásáért és gyarapodásáért kifejtett következetes és hatékony tevékenységéért. A díjat dr. Péntek János az AESZ elnöke és Ördög-Gyárfás Lajos ügyvezető elnök adta át, laudációt Turzai Melánia tanárnő, az AESZ elnökségi tagja mondott.

A Tüzes Bálint-díjat idén Kaszta Tamásnak,a nagybányai Németh László Elméleti Líceum tanulója kapta, az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Versenyen elért kiemelkedő eredményeiért, az anyanyelv iránt tanúsított érdeklődéséért, a magyar nyelv igényes szóbeli és írásbeli használatáért.

A megnyitó ünnepség után a rendezvény a Bethlen Gábor Kollégium Fordított Patkó színjátszókörének előadásával folytatódott.A diákok Janne Teller Semmi című, Jancsó Hajnal által rendezett darabját bemutatták be.

Másnap a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedővel folytatódott a rendezvény. Idén a kisiskolások versenyének témája Kinek könnyű a tollBenedek Elek születésének 160., halálának 90. évfordulója volt, az általános iskolásoké Sütő András nyomában, a középiskolásoké pedig Sütő András, a magyar nyelv művésze.

Délután a A gyertya könnye, Sütő András műveiből készült összeállítást nézhették meg a résztvevők, Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina előadásában, majd a pécsi Szélkiáltó együttes koncertjével és táncházzal folytatódott a rendezvény.

Vasárnap a záróünnepségre és a díjkiosztásra került sor.

MNYN Program 2019
A Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő díjazottjai

A Magyar Nyelv Napjai, 2018

Nagybánya, 2018. május 10–13.

A Magyar Nyelv Napjai rendezvénysorozatot idén 26. alkalommal május 10. és 13. között Nagybányán szervezte meg az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Napsugár gyermeklappal, a Máramaros Megyei Tanfelügyelőséggel és a Németh László Elméleti Líceummmal közösen.

A rendezvény az óvárosi református templomban tartott péntek délelőtti ünnepélyes megnyitóval kezdődött, amelyen átadásra került a Sütő András Nyelvőrzés Díj és a Tüzes Bálint-díj, majd a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedővel folytatódott. Idén a kisiskolások versenyének témája Festőiskola – színek, képek, szavak volt, az általános iskolásoké pedig Szómúzeum. Elfelejtett szavaink nyomában. Délután a Példamutató elődök az anyanyelv szolgálatában: Sylvester és Misztótfalusi című szakmai konferenciával és koltói kirándulással folytatódott a rendezvény. A Sütő András Nyelvőrzés Díjat ez évben a nagybányai Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesületnek adományozta a Szövetség a máramarosi magyar gyermekek anyanyelvükben való megmaradásáért és gyarapodásáért kifejtett következetes és hatékony tevékenységéért. A díjat dr. Péntek János az AESZ elnöke és Ördög-Gyárfás Lajos ügyvezető elnök adta át, laudációt Karsay Magdolna tanárnő mondott.

A Tüzes Bálint-díjat idén ketten kapták: Goró Ágota, a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Középiskola tanulója, az Implom József Helyesírási Verseny 2017. évi össznemzeti döntőjén elért kimagasló eredményéért és Teleki Réka, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tanulója, az Implom József Helyesírási Verseny 2018, évi össznemzeti döntőjén elért kimagasló eredményéért.

Szombaton misztótfalusi kirándulásra, az AESZ közgyűlésére, a záróünnepség és díjkiosztásra került sor.

MNYN Program 2018
A Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő díjazottjai