A SZABÓ T. ATTILA NYELVI INTÉZET KIADVÁNYAI 8.

A SZABÓ T. ATTILA NYELVI INTÉZET KIADVÁNYAI 8.

Bálint Emese

KÉTNYELVŰSÉG ÉS NYELVI VÁLTOZÁS A SZÓRVÁNYBAN

A jelen szociolingvisztikai vizsgálat két falu, a romániai Fehér megyében található Alsókarácsonfalva (Crăciunelul de Jos) és Buzásbocsárd (Bucerdea Grânoasă) kétnyelvű beszélőinek nyelvi viselkedését, ezen belül is a kódválasztást és a kódváltás mintáit elemzi. A két településen gyűjtött nyelvhasználati adatok módszeres bemutatása mellett a szerző bemutat egy olyan elemzési modellt, amelyben a hagyományosan különválasztott társadalmi, csoport- és egyéni szint egyformán fontos szerepet kap. A társadalmi kapcsolathálók és a kódválasztás összefüggéseinek elemzése lehetővé teszi a társadalmi aktorok mindennapi viselkedése, a csoportszinten mérhető viselkedésminták, valamint a nagyobb léptékkel mérhető intézményes keretek közötti összefüggések együttes vizsgálatát. Kétnyelvű beszélők számára a kapcsolathálók, az egyéni kódválasztási stratégiák, illetve a nyelvi kompetencia erősen meghatározzák az egyes nyelvek társadalmi értékét, míg a közösségi normák szabályozzák a kódválasztás és kódváltás lehetséges mintáit. A könyv bemutatja, hogy a rendszerezett adatgyűjtés és a megfelelő elemzési keret kiválasztásával a különböző típusú közösségeket összehasonlíthatóvá tehetjük, amelynek nyomán az alkalmazott nyelvészeti feladatok is könnyebben megfogalmazhatók.

(2013)