SZÓTÁRAK

SZÓTÁRAK

Benő Attila – Péntek János (szerk.)

ERDÉLYI MAGYAR KULTURÁLIS SZÓTÁR

Amikor 2013-ban a Magyar–román kulturális szótár (Dicționar cultural maghiar-român) megjelent, és több helyen bemutattuk, többen adtak hangot annak a véleménynek, hogy magyar nyelven is meg kellene szerkeszteni és jelentetni a szótár magyar közönség számára készült, erdélyi súlypontú változatát. Azokról a magyarokról van szó, akik ide látogatva tájékozódni szeretnének Erdély múltbeli és mai világáról, és elsősorban nekik szánjuk ezt a szótárt, ugyanakkor mindazoknak az olvasóknak, akik támpontokat keresnek Erdély sokszínű művelődéstörténetében és a mai kulturális életét meghatározó intézmények, személyiségek körében. A szótárnak ezt a változatát is jó szívvel ajánljuk a magyarul tanuló vagy a magyar nyelvet már ismerő román diákoknak és az őket tanító tanároknak, annál is inkább, mivel a sorozat kiadója, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége is elsősorban a magyar nyelv és kultúra oktatásához kapcsolódva fejti ki tevékenységét.
Kalauzként ez a kulturális szótár is a tágan értelmezett kultúra koncepcióját követi: a népi és az elit kultúra szimbólum értékű anyagi és szellemi elemeit mutatja be, Erdély jelentős magyar kulturális értékeit: néprajzi-kulturális régiókat, településeket, műemlékeket, kulturális és oktatási intézményeket, az erdélyi kultúra és tudomány kiemelkedő személyiségeit (olyanokat is, akik erdélyiként a nemzeti kultúrának is meghatározó személyiségei), sőt – nem nagy számban – még jellegzetes erdélyi ételeket is. Mindezt nagyon tömören teszi, tárgyilagosságra törekedve mellőzi az egyes fogalmakkal kapcsolatos esetleges múltbeli vagy mai vitákat, eltérő értelmezéseket Az erdélyi jelző csak súlypontot jelez, nem választóvonalat, a nemzeti kultúra szerves egységében ezek jelentős mértékben összefonódnak.

(2022)