SZÓTÁRAK

SZÓTÁRAK

Fazakas Emese, Tódor Erika Mária (szerk.)

MAGYAR–ROMÁN OKTATÁSTERMINOLÓGIAI SZÓTÁR

A Román – magyar oktatásterminológiai szótárnak elkészült a párja, a Magyar-román oktatásterminológiai szótár. Mindkettő a Romániában élő pedagógusok, egyetemi hallgatók, középiskolások számára készült, de a média szakembereinek, a fordítóknak és a szülőknek is támpontul kíván szolgálni, illetve mindazoknak, akik kapcsolatba kerülnek a romániai magyar oktatás kérdéseivel.
Az említett szótárak anyagának nyelvi forrásai között nemcsak a szak- és értelmező szótárak szerepelnek, hanem az oktatást és az oktatási intézményrendszert szabályozó romániai és magyarországi törvények, román nyelvű pedagógiai szaklapok és internetes nyelvi anyagok. A szótárak a köznevek mellett tulajdonneveket (elsősorban intézményneveket) is tartalmaznak: általános iskolák, líceumok (gimnáziumok), főiskolák és egyetemek neveit.

A most megjelent szótár írása közben könnyebb volt a szerkesztők dolga, hiszen a címszavak összeállításához több, Magyarországon is megjelent szótárt, lexikont, pedagógiai vonatkozású szakmunkát is használhattak, azonban nehézséget okozott a megfelelő román terminológia megtalálása. Ennek oka a romániai oktatási intézményrendszer folyamatos változása mellett az európai minták és a szakszókincs változása is. Az iskoláról, az iskolai gyakorlatról szóló beszédben a szavak összemosódnak, gyakran észlelhető mindkét nyelven bizonyos fogalmak rokon értelmű szavakként való használata. De az oktatásra, nevelésre vonatkozó szókincsben több esetben találkozunk nemzetközi szavakkal, ezek sokszor államnyelvi szűrőn érkeznek a magyar nyelvhasználatba, s így a szerkesztőknek szem előtt kellett tartani azt a tényt is, hogy esetenként a gyakrabban használt szó nem a magyarországi terminus; de igyekeztek a standard magyar változatokat feltüntetni és a romániai magyar nyelvváltozatban már meghonosodott kifejezéseket is.

(2015)