AESZ-FÜZETEK 5.

AESZ-FÜZETEK 5.

Péntek János

AZ ANYANYELV MÍTOSZA ÉS VALÓSÁGA

Az AESZ-füzetek 5. száma, mely Az anyanyelv mítosza és valósága  címmel Péntek János írásait tartalmazza. A szerző kötetéhez írt előszavából idézünk: „ A mítosz és a valóság, a múlt és a jelen, az érzelmi kötődés és a tárgyilagos megközelítés igénye mind olyan kettősségek, amelyek együttesen határozzák meg az anyanyelvhez való viszonyulásunkat. Nem antinómiák, csak dichotómiák. E füzet címe is arra utal a mítosz és a valóság kiemelésével, hogy az anyanyelv esetében természetes érzelmi elfogultság mellett a tények elfogulatlan elemzésére is törekednünk kell. Ez nem demitizálás. A mítosz részben a múltból táplálkozik és visszautal a múltra, de legalább ugyanolyan mértékben éltetik azok az érzelmek is, amelyek a beszélőt anyanyelvéhez kötik. A hűség kötelékeit pedig nem gyöngíteni, hanem erősíteni szeretnők. (…) Bizonyára már a füzet címéből és még inkább az írásokból érzékelhető, hogy óvakodtam az egyoldalúságtól és a közhelyektől. Ugyanis az a véleményem, hogy a figyelem képzeletbeli reflektorának a kontrasztot kell ugyan kiemelnie, de ezt torzítás nélkül kell megtennie, hogy az lássék értéknek, ami valóban érték, és az sivárnak, ami értéktelen. Ha csupán elandalodunk az anyanyelv szépségein, ünnepi pillanatokban elérzékenyülünk a meghatódottságtól, és nem vesszük komolyan a hétköznapok, a mindennapok gyarló nyelvi jelenségeit és aggasztó nyelvi folyamatait, ha figyelmen kívül hagyjuk a lényeget: a nyelvhasználatot, a nyelvet használó embert és közösségeket, akkor önmagunkat csapjuk be. ”

(1999)