AESZ-FÜZETEK 9.

AESZ-FÜZETEK 9.

Stollár Katalin

A HIVATÁSOS BESZÉD HANGTECHNIKÁJA

Az AESZ-füzetek 9. száma: dr. Stollár Jánosné A hivatásos beszéd hangtechnikája – Kézikönyv gyakorló pedagógusok számára – című munkája. A szerző előszavából idézünk: „A hivatásos beszélő mindig valamilyen céllal szólal meg, ezért nagyon fontos, hogy hangtechnikailag képzett legyen. Ennek a képzésnek két területe van. Az egyik, hogy megismerjük saját hangunkat, és adottságainknak megfelelően képezzük azt. A másik, hogy a fokozott beszédmegterhelés káros hatásait megelőzzük. Színészek, szónokok, pedagógusok, rádió- és tévébemondók naponta több órát beszélnek, fontos, hogy ezt jó hang¬technikával tegyék. S nemcsak a hallgatóság miatt, hanem önmaguk érdekében is.
Ez a könyv ehhez kíván segítséget nyújtani. A beszédtechnika egy területével foglalkozunk, a hangtechnikával. A hangtechnika kimunkálása elképzelhetetlen a helyes légzéstechnika és artikuláció nélkül. Ezért a könyv a légzéstechnikai és artikulációs gyakorlatok után tárgyalja a hangtechnikai gyakorlatokat.
Hangsúlyozni szeretném, hogy a hangtechnika tanulható. Húszéves tapasztalat és gyakorlat után adom közre ezt a munkát. Be-szédünk tükrözi, elárulja énünket, egyéniségünket. Aki a megszólalás felelősségét átérzi, tudja, nem közömbös, hogy milyen ez a megszólalás.”

(2003)