Főoldal2020-10-12T10:46:10+03:00

AKTUÁLIS

AKTUÁLIS

A XXI. erdélyi Kossuth-szónokverseny, 2022

Az erdélyi Kossuth-szónokversenyt a budapesti Kossuth Lajos Szónokverseny mintájára 2000-ben hirdettük meg első alkalommal Kézdivásárhelyen, a Bod Péter Tanítóképzőben Bajcsi Ildikó, akkori igazgatónő, valamint Adamikné dr. Jászó Anna, az ELTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője, előadó tanára kezdeményezésére. 15 éven keresztül a BBTE Kézdivásárhelyre Kihelyezett Tagozatával együtt szerveztük meg a versenyt. 2010 – 2012-ben felkerült a tanügyminisztérium országos versenyeinek listájára, 2013-ban pedig a megyeközi versenyek támogatás nélküli listáján is szerepelt. 2017-től az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége versenyei közé került.

Implom József Helyesírási Verseny, 2023

A magyar helyesírási normák ismerete nemcsak a magyar nyelv tantárgyának, hanem minden műveltségi területnek az anyagához hozzátartozik, és az Implom József helyesírási versennyel nemcsak anyanyelvi tudást, hanem az általános műveltség fejlesztésének ügyét is szolgáljuk.
A versenyt a középiskolák IX–XII. osztályos tanulói számára az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), az Oktatási Minisztérium Kisebbségi Főosztálya, a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség és a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium szervezi, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar és Általános Nyelvészeti Intézete szakmai felügyeletével, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok segítségével.

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, 2023

A versenyt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), az Oktatási Minisztérium Kisebbségi Főosztálya, a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség és a Kolozsvári Református Kollégium szervezi a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke szakmai felügyeletével, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre hosszú távon vállalkozó magyartanárok segítségével az általános iskolák V–VIII. osztályos tanulói számára. A Kárpát-medencei döntő szervezője a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara.

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny, 2022

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 2000 áprilisában szervezett először balladamondó versenyt középiskolás diákoknak. A mesemondó versenyt a Napsugár javaslatára, a gyermeklap szerkesztőségével közösen indítottuk el, és 2002-től 2009-ig a Magyar Nyelv Napjai keretében szerveztük. 2010-ben, a verseny történetében először találkozott a két népköltői történetmondó műfaj, a ballada és a népmese. 2013-tól pedig külön kategóriában megszervezzük a balladaéneklők versenyét is. A rendezvényt Kriza János népköltészeti gyűjtőről neveztük el.

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő, 2022 | EREDMÉNYEK

A MAGYAR NYELV ÜNNEPE DÉVÁN

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) szervezésében idén május 13. és 15. között zajlott Déván A Magyar Nyelv Napjai hagyományos vándorrendezvény.

Az alakulásának idén 30-dik évfordulóját ünneplő Szövetség a szintén 30-dik alkalommal szervezett A Magyar Nyelv Napjai keretében került sor a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedőre is, amelyre idén 7 megyéből 69 diák nevezett be.

Pályázat nyelvi napló készítésére középiskolás diákok és diákcsoportok számára

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvhasználati és Nyelvi Tanácsadási Kutatócsoportja nyelvi tudatosságot fejlesztő pályázatot hirdet középiskolásoknak.
A pályázóknak egy legalább 10 bejegyzésből álló ún. nyelvi naplót kell készíteniük a felhívásban szereplő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.
Pályázni lehet egyénileg, illetve 2–4 fős csoportokban. A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunkák szerzőit könyvajándékkal jutalmazzák a szervezők. A nyertesek lehetőséget kapnak arra, hogy munkájukat a Nyelvtudományi Kutatóközpont 2022. júniusi díjátadóval egybekötött workshopján bemutassák.

A pályamunkák beküldési határideje: 2022. április 20. További részletek itt olvashatók:
http://www.nytud.hu/palyazatok/nyelvinaplo_palyazat_felhivas2022.pdf

Érdeklődni a nyelvinaplo@nytud.hu címen lehet.

Elhunyt Murádin László

(Fotó: https://szabadság.ro/)

2022. február 9-én 91 éves korában elhunyt Murádin László nyelvész, az MTA külső köztestületi tagja, a Román Akadémia kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézetének nyugalmazott főkutatója. Legjelentősebb vállalkozása a 11 kötetes A romániai magyar nyelvjárások atlasza. Közel hat évtizeden át szerkesztette a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények című folyóiratot, dialektológiai és névtani tanulmányai is jórészt itt jelentek meg. Állandó nyelvművelő rovata volt a kolozsvári Szabadság napilapban. Több mint tíz kötete jelent meg. Munkásságát mindkét országban elismerés övezte (P. -Hașdeu-díj, Csűry Bálint-emlékérem, Lőrincze-díj, A Nyelvőrzés Díja, A Tudomány Erdélyi Mestere Díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje).

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, 2022

A 2020/2021-es tanévtől a Magyar Nyelvtudományi Társaság változatlan támogatásával a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara veszi át a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny szervezését.

A verseny romániai (erdélyi) fordulóit az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége közreműködésével és/vagy szervezésével, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke szakmai felügyeletével, a megyei szaktanfelügyelők és a módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok segítségével zajlik.

A versennyel kapcsolatos tudnivalók, versenykiírás és versenyszabályzat, a verseny új honlapján, a https://simonyi.kre.hu/ oldalon megtalálhatók. Kérjük figyeljenek az Erdélyre vonatkozó részekre.

A XX. erdélyi Kossuth-szónokverseny, 2021

Az erdélyi Kossuth-szónokversenyt a budapesti Kossuth Lajos Szónokverseny mintájára 2000-ben hirdettük meg első alkalommal Kézdivásárhelyen, a Bod Péter Tanítóképzőben Bajcsi Ildikó, akkori igazgatónő, valamint Adamikné dr. Jászó Anna, az ELTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője, előadó tanára kezdeményezésére. 15 éven keresztül a BBTE Kézdivásárhelyre Kihelyezett Tagozatával együtt szerveztük meg a versenyt. 2010 – 2012-ben felkerült a tanügyminisztérium országos versenyeinek listájára, 2013-ban pedig a megyeközi versenyek támogatás nélküli listáján is szerepelt. 2017-től az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége versenyei közé került.

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny, 2021

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 2000 áprilisában szervezett először balladamondó versenyt középiskolás diákoknak. A mesemondó versenyt 2002-től 2009-ig a Magyar Nyelv Napjai keretében szerveztük. 2010-ben a verseny történetében először találkozott a két népköltői történetmondó műfaj, a ballada és a népmese. 2013-tól pedig külön kategóriában megszervezzük a balladaéneklők versenyét is. A rendezvényt Kriza János népköltészet-gyűjtőről neveztük el.

Péntek János professzor köszöntése

(Forrás: https://hargitanepe.ro/pentek-janos-professzor-koszontese/)

Közismert alkotó esetében leginkább a nyolcadik X kopogtatásakor készítenek leltárt és visszatekintenek a megtett útra pályatársak, barátok, újságírók is. A tisztelgő köszöntőkben szerepet kapnak az értékteremtő életpályát meghatározó stációk is. Péntek János kolozsvári nyelvész és néprajzkutató akadémikus esetében nem maradhat említés nélkül a történelmi, néprajzi, népművészeti szempontból oly jelentős Kalotaszeg (és azon belül a szülőfalu, Körösfő); a középiskolai tanulmányok által a világra nyíló ablakot jelentő Nagyvárad (1959); egyetemi éveinek és tudományos pályájának Kolozsvára; a ’89-es rendszerváltás hozta szabadság és az azzal csaknem egyszerre érkező „digitális csoda”: a világháló.

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, 2021

A tantermen kívül folyó oktatásra való tekintettel az erdélyi országos döntő (Kárpát-medencei 2. forduló) időpontja az 5–6–7–8. évfolyam számára az eredetileg tervezett márciusi időpont helyett: 2021. április 17. (magyarországi idő szerint) 10:00 óra.
A 2. forduló helyszíne a járványhelyzet függvényében lesz meghatározva.

Néhány adat az erdélyi megyei fordulóról:
– résztvevők száma: 594
– legmagasabb pontszám: 5. osztály: 100 pont, 6. osztály: 93 pont, 7. osztály: 99 pont, 8.
osztály: 91,79 pont
– továbbjutók száma az országos döntőre: 131.

Minden versenyző teljesítményéhez gratulálunk.Pedagógus kollégáinknak köszönjük az áldozatos felkészítő és szervező munkát.
További részletek a verseny központi szervezőjének honlapján: https://simonyi.kre.hu/
Az országos döntő résztvevőinek sok sikert kívánunk.

Go to Top