A SZABÓ T. ATTILA NYELVI INTÉZET KIADVÁNYAI

A SZABÓ T. ATTILA NYELVI INTÉZET KIADVÁNYAI

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége együtt a Babes–Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékével 2001 óta biztosítja a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott Szabó T. Attila Nyelvi Intézet szakmai működését, mely intézmény nyilvántartó és közvetítő szerepet tölt be a MTA és az Akadémia erdélyi külső és köztestületi tagjai között, kutatóállomásként információs háttérként és összehangolóként szolgál az olyan kutatások számára, amelyek a kisebbségi magyar nyelv állapotát, sajátosságait, a kétnyelvűség jelenségét vizsgálják. Az Intézet a nyelvi tervezés területén is szerepet vállal. Különösen a közigazgatási, a jogi, politikai nyelvváltozat egységessé tétele, a szaknyelvek kialakítása terén. A tudományos és oktatási céllal készülő terminológiai szójegyzékek, szótárak nyelvi gondozását, esetenként szerkesztését, lektorálását is elvégzi.

Szolgáltató funkciója a következő tevékenységeket öleli fel: nyelvi tanácsadás a kisebbségi intézmények (sajtó, iskola, egyház, könyvkiadók, alapítványok stb.), valamint az önkormányzati intézmények részére közérdekű fordítási szövegek lektorálása.