AESZ-FÜZETEK 4.

AESZ-FÜZETEK 4.

A. Molnár Ferenc

ANYANYELV, VALLÁS, MŰVELŐDÉS

Az AESZ-füzetek 4. száma, A. Molnár Ferenc Anyanyelv, vallás, művelődés című tanulmánygyűjteménye.  A nyelvtörténeti vonatkozású írások vallásos jellegű régi szövegekkel és irodalmunk bibliai ihletésű, klasszikus alkotásaival foglalkoznak.  A szerző az első magyar versnek tekintett Ómagyar Mária-siralomtól Balassi versein és a XVI. századi zsoltárokon át Kölcsey Himnuszáig és Ady költészetéig kalauzolja az olvasót.  A szó- és szólásmagyarázatok, az etimológiai megjegyzések és az ezekre alapozott műértelmezések e szövegek megértésében, befogadásában nyújtanak segítséget az érdeklődőnek.

(1999)