A SZABÓ T. ATTILA NYELVI INTÉZET KIADVÁNYAI 3.

A SZABÓ T. ATTILA NYELVI INTÉZET KIADVÁNYAI 3.

Benő Attila – Szilágyi N. Sándor (szerk.)

NYELVI KÖZÖSSÉGEK – NYELVI JOGOK

Ez a kötet a 2004. szeptember 5–8-án Kolozsváron megtartott 13. Élőnyelvi Konferencia előadásait tartalmazza. A konferencia címe szerint is (Nyelvhasználat és nyelvi jogok) abba a folyamatba illeszkedett, amely az utóbbi évtizedekben a nemzetközi tudományosságban egyre markánsabban van jelen, és amelynek eredményeként a nyelvi emberi jogokkal, illetve a nyelvpolitikával ma már nemcsak jogászok és politikusok foglalkoznak, hanem nyelvészek is, elsősorban a szociolingvisták, illetve az alkalmazott nyelvészet bizonyos ágainak művelői. A nyelvészek ugyan a tényleges jogalkotásban nemigen vesznek részt (hacsak elvétve nem), nem is ez a dolguk, az ő legfontosabb szerepük abban áll, hogy a nyelvhasználat természetes folyamatainak szakszerű elemzése, megfelelő elméleti háttér és módszeresen elvégzett kutatási eredmények segítségével érvényes és jól megalapozott véleményt formáljanak arról, hogy melyek az adott társadalomban azok a (végső soron jogi) tényezők, amelyek segítik, vagy éppen ellenkezőleg: veszélyeztetik valamely nyelv vagy nyelvváltozat, általánosabban a nyelvi diverzitás fennmaradását, illetve amelyek egyes embereket pusztán azért diszkriminálnak, mert éppen az az anyanyelvük (vagy anyanyelvváltozatuk), ami, és nem egy másik. Az ilyen ismeretek birtokában pedig a kérdéses ügyekben döntésre illetékesek is helyesebb megoldásokat találhatnának – ezt azonban egyelőre csak feltételes módban mondhatjuk, mert arra csak nagyon kevés idézhető példánk van (különösen a mi tájainkon), hogy a törvényhozók a szakember véleményét is kikérnék ilyen dolgokban.
A kötet azzal a két írással kezdődik, amely a konferencián plenáris előadásként hangzott el, utána pedig a szerzők betűrendje szerint következnek az egyes előadások. A harmadik plenáris előadást magam tartottam a romániai magyarok asszimilációjáról, ennek anyaga azért nem került be a kötetbe, mert már megjelent másutt egy hosszabb, illetve egy rövidebb, de helyenként javított változatban (Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. RMDSZ Ügyvezető Elnökség – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004. 157–234., illetve: Péntek János és Benő Attila (szerk.): Nyelvi jogi környezet és nyelvhasználat. AESZ Kiadó, Kolozsvár, 2005. 24–94). Helyette egy rövid írásomat vettük fel ide, amely ugyan egy másik konferenciára készült, de témája szerint ide tartozik.

Szilágyi N. Sándor

(2006)