A SZABÓ T. ATTILA NYELVI INTÉZET KIADVÁNYAI 6.

A SZABÓ T. ATTILA NYELVI INTÉZET KIADVÁNYAI 6.

Gál Noémi

A NYELVI REVITALIZÁCIÓ

Elméletek, módszerek, lehetőségek

A kötet a veszélyeztetett nyelvek felélesztésének, megerősítésének kérdéskörét tárgyalja a következő szempontokat alapul véve: a nyelvi revitalizáció társadalmi dimenziója tartalmazza azokat a történelmi, gazdasági, demográfiai változókat, amelyek meghatározzák az adott veszélyeztetett nyelv múltbeli és jelenlegi helyzetét. A politikai és/vagy ideológiai dimenzió a nyelvi jogi vetületeket foglalja magában, a nyelv jogi státusát, ugyanakkor azokat a mozgalmi kérdéseket, amelyek a nyelv szimbolikus szerepét és a nyelvnek az identitással való kapcsolatát, a nyelvvel szembeni attitűdöket írják le. A revitalizáció nyelvi dimenziója összekapcsolja a nyelvészeti kérdéseket az alkalmazott nyelvészetiekkel, a kisebbségi oktatás problematikájával, a nyelvi tervezéssel, a grafizációval, kodifikációval, sztenderdizációval kapcsolatos nyelvészeti, akár dialektológiai kérdésekke l. A kötet mindezeknek az elméleti és módszertani szintézisét nyújtja, különös tekintettel a magyar nyelv romániai helyzetére.

Gál Noémi

(2010)