A SZABÓ T. ATTILA NYELVI INTÉZET KIADVÁNYAI 12.

A SZABÓ T. ATTILA NYELVI INTÉZET KIADVÁNYAI 12.

Román Ilona

A kétnyelvűség és a kognitív képességek fejlődésének összefüggései romániai magyar tanulóknál

A kötet alapjául szolgáló empirikus kutatás a gyermekkori kétnyelvűség és a kognitív képességek fejlődésével kapcsolatos kérdések feltárására irányult. A vizsgálat konkrét célkitűzése volt annak tisztázása, hogyan teljesítenek egymáshoz képest a különböző kétnyelvű jártassággal és kompetenciával rendelkező gyermekek egy sor nyelvi, illetve nem kimondottan nyelvi jellegű kognitív feladatban. A kérdést a szerző három szocioökonómiai szempontból kiegyenlített csoport teljesítményén keresztül vizsgálta. A csoportokat alkotó vizsgálati személyek mindannyian 10 év körüliiskolás gyermekek, akik egy-egy régió valamely külvárosi iskolájában tanulnak. A bemutatott eredmények és felismerések mind elméleti, mind gyakorlati megfontolásból fontosak. Egyrészt nyilvánvalóvá teszik azt, hogy egy lehetséges kétnyelvű előnynek feltétele egy bizonyos magasabb második nyelvi kompetencia egy nagyon jól megalapozott anyanyelvismeret mellett. Másrészt pedig arra figyelmeztetnek, hogy észrevegyük, mennyire fontos egy olyan környezetet teremteni, amelyben a nyelvek egyformán magas presztízsnek örvendenek. A nyelvek és a kultúrák integrációja ugyanis kognitív előnyökkel járhat.

(2022)