AESZ-FÜZETEK 6.

AESZ-FÜZETEK 6.

Wacha Imre

BESZÉDMŰVELÉS, GYAKORLÓSZÖVEGEK

Az AESZ füzetek 6. száma Wacha Imre Beszédművelés, gyakorlószövegek című gyűjteménye. A könyv nagyon jó munkaeszköz mind a magyartanár mind a tanulók számára.
A szöveggyűjtemény gyakorlóanyaga hozzásegít a helyes, igényes, kulturált beszédmód kialakításához.
A Beszédtechnika című első rész szövegei a beszéd alapfolyamatainak (a helyes légzés, levegőadagolás, világos, tiszta hangképzés, a helyes beszédritmus) gyakorlására alkalmasak. A gyűjtemény arra is lehetőséget nyújt, hogy a szöveget többféleképpen értelmezve is megszólaltassuk, hangunkkal más helyen tagoljuk. A nyelvgyötrők, nyelvtörők gazdag anyaga segít a kritikus beszédhangok (r, l, sz, cs) ejtésének javításában. Nagyon jónak tartom, hogy a szöveggyűjtemény a gimnáziumi tagozaton sok gondot okozó idegen szavak ejtésére is tartalmaz példaanyagot. A gyakorlatok ugyanakkor fejlesztik a tanulók ritmusérzékét, kiejtésük ritmusát.
A második rész szövegértelmezési gyakorlatokat kínál, melyek a gondolatok megértését és megértetését szolgálják. Lehetőséget nyújtanak a mondat és a szöveg fonetikai eszközeinek megválasztására, a szöveg mondattani elemzésére. Gyakorolhatjuk a tételgondolatok, a szöveggerinc, a mondanivaló hanggal való kiemelését.
A harmadik rész stílusgyakorlatai teljesen eltérő tárgyú, főleg eltérő hangulatú szövegrészletek (rádiózás, gyászbeszéd, naplórészlet, értekező próza, vezércikk) felolvasását, különböző hangzási eszközök megválasztását tanítják meg, tehát stilisztikai kérdések vizsgálatát is lehetővé teszik. A szövegek értékét növeli az is, hogy az itt közölt próza- és versrészletek nemcsak szellemileg, de erkölcsileg, lelkileg is gazdagítanak. Ez a példaanyag jó segédeszköz a szép kiejtési versenyek szövegének megválasztására is.

Vass Rozália

(1999)