KONFERENCIÁK

KONFERENCIÁK

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége rendszeresen szervez konferenciákat. Az elmúlt évek tanácskozásainak témái:

 • Példamutató elődök az anyanyelv szolgálatában: Sylvester és Misztótfalusi (Nagybánya, 2018)

 • A reformáció hatása és jelentősége Erdély magyar nyelvűségében (Kézdivásárhely, 2017)

 • Erdélyi magyar helységneveink (Marosvásárhely, 2016)

 • Játék a nyelvvel, játék a nyelvben, játékos nyelv (Szatmárnémeti, 2015)

 • A folyamatosan megújuló nyelv (Nagyvárad, 2014)

 • Oktatás anyanyelven (Csíkszereda, 2013)

 • A Kárpát-medencei anyanyelvi mozgalom helyzete (Sepsiszentgyörgy, 2012)

 • Szétszórtságban, de mégis együtt nyelvben és kultúrában (Temesvár, 2011)

 • Határok és normák a magyar nyelvhasználatban (Székelyudvarhely, 2010)

 • Kazinczy Ferenc és a Magyar Nyelv Éve – A magyar nyelv a nyelvújítás korától az internetes levelezésig (Kézdivásárhely, 2009)

 • Régiók találkozása nyelvben és kultúrában (Arad, 2008)

 • Magyar szigetek és szórványok Dél-Erdélyben (Déva, 2007)

 • Változó olvasói szokások a digitalizált világban (Sepsiszentgyörgy, 2006)

 • Irodalmi hagyományok és regionális nyelvi értékek a Szilágyságban (Zilah, 2006)

 • Magyarok és szászok a keleti végeken (Brassó, 2005)

 • Szótárak és szakterminológiák (Kolozsvár, 2005)

 • Növények az irodalomban, a nyelvben és a népi kultúrában (Gyergyószentmiklós,  2004)

 • Nyelvpolitika és anyanyelvhasználat (Sepsiszentgyörgy, 2004)

 • Informatizált világ és anyanyelv (Árkos, 2002)

 • Az egységesítés esélyei a nyelvi tervezésben (Árkos, 2001)

 • Környezeti nyelvek, idegen nyelvek, világnyelvek és az anyanyelv (Kovászna, 2001)

 • Nyelvhasználat az anyanyelvű oktatásban (Illyefalva, 2000)

 • Nyelvi tervezés a hivatalos terminológiában (Kolozsvár, 1999)

 • A magyar nyelvű tankönyvek terminológiai és stiláris kérdései (Árkos, 1999)

 • Nyelvművelés, nyelvápolás, nyelvi tervezés (Árkos, 1998)

 • Reformkor és nyelv (Sepsiszentgyörgy, 1998)

 • Sajtó és gazdaság (Nagyenyed, 1998)

 • Az anyanyelvű oktatás nyelvi gondjai és nyelvi színvonala – A magyar nyelvű tankönyvek terminológiai és stiláris kérdései (Árkos, 1998)

 • A nyilvánosság nyelvi lehetőségei (Árkos, 1997)

 • Írott sajtó nyelve (Szováta, 1996)

 • A tanári beszéd (Csíkszereda, 1996)

 • A rádió és tévé nyelve (Szováta, 1995)

 • A szórvány nyelve (Nagyenyed, 1995)

 • Egyház és anyanyelv (Kolozsvár, 1994)

 • Emlékezés az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaságra (Kézdivásárhely, 1993)

TÁBOROK

TÁBOROK

Az AESZ nyári táborai a versenyeken díjazott tanulókat és szórványból vagy a Kárpát-medence magyarlakta térségeiből érkezett gyerekeket láttak vendégül. A táborok igényes szakmai programját rangos előadók biztosították, a környéken tett kirándulások Székelyföld kulturális, néprajzi, nyelvi értékeit ismertették meg a diákokkal.

 • Kisiskolások Anyanyelvi Tábora, Illyefalva

 • Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor, Setétpatak

Az AESZ és társszervezetei együttműködésének köszönhetően az erdélyi diákok magyarországi táborokba is eljuthattak:

 • a Kőrösi Csoma Sándor Egyesület mogyoróskai tábora

 • az Anyanyelvi Konferencia sárospataki tábora

 • a szolnoki Verseghy Ferenc tábor

 • Mikes Kelemen Nyári Kollégium, Sárospatak

 • középiskolások nyári felkészítő tábora, Győr

 • az Anyanyelvápolók Szövetsége Ifjúsági Tagozatának nyári tábora, Csongrád

2015-től tábor keretében szervezzük meg a háromszéki Alsócsernátonban az Unikornis középiskolás diákoknak szóló nyelvi olimpia országos szakaszát.

TANFOLYAMOK

TANFOLYAMOK

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége az évek folyamán több  tanfolyamot szervezett, melyek a tanárok, a sajtó munkatársai, valamint a közigazgatásban dolgozók anyanyelvi, beszédtechnikai, szaknyelvi továbbképzését biztosították.

 • Szemléletek és módszerek a helyesírás-tanításban (Szováta, 2008)

 • II. Rádió- és tévényelvi tanfolyam (Illyefalva, 1999)

 • Beszédkörvezetők és nyelvművelők továbbkepző tanfolyama (Szováta, 1998)

 • A rádió és tévé nyelve; hivatalos nyelvi tanfolyam (Illyefalva, 1998)

 • Hazai magyar rádiósok és tévések találkozója (Kolozsvár, 1997)

 • Országos továbbképző tanfolyam a „Beszélni nehéz!” mozgalomba bekapcsolódó tanítók, tanárok részére (Szováta, 1996)