VERSENYEINK

VERSENYEINK

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő

Az AESZ hagyományos vetélkedője, amelyre I–IV. osztályos valamint általános és középiskolás diákok jelentkezhetnek. A kisiskolások országos vetélkedője a Napsugár gyermeklap közreműködésével a Magyar Nyelv Napjai rendezvénysorozat keretében zajlik, az általános és középiskolások vetélkedőjének állandó helyszíne 2009-ig a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont volt. 2010-től mindhárom korosztály vetélkedője a Magyar Nyelv Napjai rendezvénysorozat keretében zajlik.

Országos Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny

A kolozsvári Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Kör által szervezett verseny, melyre a magyar középiskolákban működő beszédkörök diákjai jelentkezhetnek. A kolozsvári Georgius Aranka Társaság, az AESZ társszervezete, és az Apáczai Csere János Gimnázium által szervezett verseny, amelyre Erdély középiskoláiban működő beszédművelő körök diákjai jelentkezhetnek.

Kriza János Országos Ballada- és Mesemondó Verseny

A mesemondó versenyt 2009-ig a Magyar Nyelv Napjain szerveztük. Helyszíne 2010-től Sepsiszentgyörgy, a balladamondó versennyel együtt. A mesemondó versenyt kis-, általános és középiskolásoknak, a balladamondót középiskolásoknak hirdetjük meg.

Tematikus vetélkedők

Általános és középiskolás diákoknak rendezett versenyek, melyeknek témája jeles évfordulókhoz kapcsolódik, vagy a magyar és az egyetemes kultúrtörténet iskolai tananyagban nem szereplő mozzanataihoz. A Magyar Nyelv Napjai rendezvénysorozat részeként szervezett verseny középiskolásoknak, amely tartalmában, tematikájában kapcsolódik az ünnepségnek otthont adó régió kulturális, nyelvi hagyományaihoz.

Középiskolások Implom József Helyesírási Versenye

Az Implom Józsefről elnevezett vetélkedő már több mint másfél évtizede Gyulán indult el, az Erkel Ferenc Gimnázium magyartanárainak kezdeményezésére, és vált országos, majd Kárpát-medencei méretűvé ezzel széles körben népszerűsítve a magyar helyesírást, az írott nyelvi kultúrát.  Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége és a kolozsvári BBT Bölcsészkarának Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke korábbi években is megszervezte a versenyt az erdélyi középiskolásoknak, de a dolgozatok javítása, értékelése, valamint a zsűrizés akkor más rendszerben zajlott. A legjobbak képviselték Erdélyt a gyulai Kárpát-medencei döntőn.
2009-től szervezett formában egy helyszínen mérettetnek meg a romániai középiskolák legjobb helyesírói, és ennek állandó helyszíne lett Sepsiszentgyörgy és a Mikes Kelemen Főgimnázium.

Általános Iskolások Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenye

A versenyt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke szervezi, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre hosszú távon vállalkozó magyartanárok segítségével az általános iskolák V–VIII. osztályos tanulói számára. A verseny felmenő rendszerű és 2009-től van országos döntője. Az országos döntő színhelye Kolozsvár, szervezője a Brassai Sámuel Elméleti Líceum.

Erdélyi Kossuth-szónokverseny

Az Erdélyi Kossuth-szónokversenyt a budapesti Kossuth Lajos Szónokverseny mintájára 2000-ben hirdette meg első alkalommal Kézdivásárhelyen a Pro Schola Kulturális-Nevelési Egyesület és a Bod Péter Tanítóképző. A verseny 2010–2012-ben felkerült a tanügyminisztérium országos versenyeinek listájára,  2013-ban pedig a megyeközi versenyek támogatás nélküli listájára.  2017-től az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége versenyei között szerepel.

Nagyon fontosnak tartjuk e versenyforma romániai népszerűsítését. Abból az iskolai tapasztalatból indulunk ki, hogy az irodalmi  tananyag zsúfoltsága, valamint az osztálylétszámok nagysága miatt még mindig nem kap kellő figyelmet, s elég időt a nevelői munkában a szóbeli szövegalkotási képesség fejlesztése. Ez a verseny arra készteti mind a tanárokat, mind a diákokat, hogy többet foglalkozzanak akár tanórai, akár köri tevékenység keretén belül retorikai tudásuk bővítésével. Annál is inkább, mivel úgy gondoljuk, hogy Erdélyben a nyilvános szereplés, a megszólalás bátorsága gyakran hiányzik nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok körében is. A felszólalás, ékesszólás, a vita képessége pedig egyre inkább nélkülözhetetlen része társadalmunkban mind közéleti, mind pedig magánéleti színtereken egyaránt.

A szónokverseny szervezője az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Pro Schola Kulturális-Nevelési Egyesület, a Bod Péter Tanítóképző.

VERSENYFELHÍVÁSOK 2023/2024-ES TANÉV

VERSENYFELHÍVÁSOK 2023/2024-ES TANÉV

VERSENYFELHÍVÁSOK 2022/2023-AS TANÉV

VERSENYFELHÍVÁSOK 2022/2023-AS TANÉV

VERSENYFELHÍVÁSOK 2021/2022-ES TANÉV

VERSENYFELHÍVÁSOK 2021/2022-ES TANÉV

VERSENYFELHÍVÁSOK 2020/2021-ES TANÉV

VERSENYFELHÍVÁSOK 2020/2021-ES TANÉV

VERSENYFELHÍVÁSOK 2019/2020-AS TANÉV

VERSENYFELHÍVÁSOK 2019/2020-AS TANÉV

VERSENYFELHÍVÁSOK 2018/2019-ES TANÉV

VERSENYFELHÍVÁSOK 2018/2019-ES TANÉV

FELADATLAPOK

FELADATLAPOK

Feltöltés alatt…

EREDMÉNYEK

EREDMÉNYEK

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, országos döntő

Nagyenyed, 2024. április 26– 28.

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő, 2024

Négyfalu, 2024. május 10–12.

Implom József Helyesírási Verseny, 2024

Sepsiszentgyörgy, 2024. február 2–4.

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny, 2023

Sepsiszentgyörgy, 2023. november 10–12.


A verseny támogatói: Bethlen Gábor Alap – Budapest, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Communitas Alapítvány, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Nemzeti Kulturális Alap, Bod Péter Megyei Könyvtár, Kónya Ádám Művelődési Ház, Székely Nemzeti Múzeum, Háromszék Táncegyüttes, Kovászna Megye Tanácsa, Mikes Kelemen Főgimnázium, Puskás Tivadar Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő, 2023

Sepsiszentgyörgy, 2023. május 12–14.

A magyar nyelv ünnepe Sepsiszentgyörgyön | Beszámoló

Az Erdélyi Szövetsége (AESZ) szervezésében idén május 12. és 14. között zajlott Sepsiszentgyörgyön A Magyar Nyelv Napjai hagyományos vándorrendezvény.
A rendezvény társszervezői: Napsugár gyermeklap, Kovászna Megyei Tanfelügyelőség, Puskás Tivadar Szakközépiskola.

Magyar Nyelv Napjai keretében került sor a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedőre is, amelyre idén 11 megyéből 26 háromtagú csapat nevezett be.

A péntek délutáni megnyitó ünnepség kezdetén a résztvevők Hodor Balázs a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum X. osztályos tanulója, a 2022-es Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny díjazottja előadásában hallották az Anyám édesanyám csorba legény voltam című balladát, felkészítő tanára: Sebestyén-Lázár Enikő.

Zelenák József a Brassói Evangélikus Lutheránus Egyházmegye esperese rövid áhítata és a köszöntések után átadták az idei AESZ-díjakat.

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége a 2023-as Nyelvőrzés Sütő András-díját Zsigmond Győző professzornak adományozta: az anyanyelvi versenyek szervezésében végzett úttörő szerepének, a magyar nyelv és kultúra vizsgálatában elért eredményeinek, valamint annak a kitartó hűségnek az elismeréseként, amellyel nyelvünket és kultúránkat nehéz és fontos őrhelyen, a bukaresti egyetemen évtizedek óta oktatja és képviseli.

Laudációt mondott dr. Tapodi Zsuzsa egyetemi professzor.

Tüzes Bálint-díjat idén Debreceni Máté, a zilahi Gheorghe Șincai tanulója kapta: „a Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Versenyen elért kiemelkedő eredményeiért, a Anyanyelvápolók magyar nyelv igényes használatáért.”

A megnyitó zárásaként a résztvevők István Ildikó és zenekara koncertjét hallgatták meg.

A szombati programban a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő, kirándulás Kézdivásárhelyre és Csernátonba, az AESZ tisztújító közgyűlése és táncház szerepelt.

Idén a IV. osztályosok vetélkedőjének témája: Szemében mesterségem most is nagy szálka még… Mesterségek Petőfi Sándor verseiben, az V–VIII. és IX–XII. osztályosoké: Hagyományos népi mesterségek.

A tisztújító közgyűlésen a résztvevők megválasztották az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége új vezetőségét: elnök ERDÉLY Judit, ügyvezető elnök ÖRDÖG-GYÁRFÁS Lajos, programvezető alelnök ZSEMLYEI Borbála, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézetet koordináló alelnök BENŐ Attila, további tagok: KÁDÁR Edit, TURZAI Melánia, ZSIGMOND Emese.
A közgyűlés résztvevői tiszteletbeli elnöknek a Szövetség leköszönő elnökét dr. Péntek János akadémikust választották.

Május 14-én vasárnap délelőtt került sor a rendezvény záróünnepségére és a díjkiosztásra.


A verseny támogatói: Bethlen Gábor Alap, Kulturális és Innovációs Minisztérium, Kultúráért Felelős Államtitkárság, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Tehetségprogram, Communitas Alapítvány, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, Kovászna Megye Tanácsa, Incze László Céhtörténeti Múzeum, Haszmann Pál Múzeum, Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, országos döntő

Kolozsvár, 2023. március 31-április 2.

Implom József Helyesírási Verseny, 2023

Sepsiszentgyörgy, 2023. február 3–5.

A Kárpát-medencei döntő eredményei:
https://www.erkel.hu/implom2/2023/dontoeredmeny2023.html2023/dontoeredmeny2023.html

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny, 2022

Sepsiszentgyörgy, 2022. november 11–13.


A verseny támogatói: Kulturális és Innovációs Minisztérium, Kultúráért Felelős Államtitkárság, Nemzeti Tehetségprogram, Bethlen Gábor Alap – Budapest, Nemzeti Kulturális Alap, Communitas Alapítvány , Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Bod Péter Megyei Könyvtár, Kónya Ádám Művelődési Ház, Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér, Mikes Kelemen Főgimnázium, Puskás Tivadar Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség, Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség

XXV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny, 2022

Budapest, 2022. május 21.

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő, 2022

Déva, 2022. május 13–15.

A magyar nyelv ünnepe Déván | Beszámoló

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) szervezésében idén május 13. és 15. között zajlott Déván A Magyar Nyelv Napjai hagyományos vándorrendezvény.
A rendezvény társszervezői: Napsugár gyermeklap, Hunyad Megye Tanfelügyelősége, Téglás Gábor Elméleti Líceum.

Az alakulásának idén 30-dik évfordulóját ünneplő Szövetség a szintén 30-dik alkalommal szervezett A Magyar Nyelv Napjai keretében került sor a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedőre is, amelyre idén 7 megyéből 69 diák nevezett be.

A péntek délutáni megnyitó ünnepségen a köszöntések után átadták az idei AESZ-díjakat.
Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége A Nyelvőrzés Sütő András-Díját Benkő Erikának adományozta: „azért a bátorságért és következetességért, amelyet az erdélyi magyar nyelv védelmében tanúsított parlamenti képviselőként, és tanúsít folyamatosan a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat keretében.”
A Tüzes Bálint-díjat idén Rancz-Gyárfás Hanna, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum XII. osztályos tanulója kapta: „a Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Versenyen elért kiemelkedő eredményeiért, a magyar nyelv igényes használatáért.”

A házigazda Téglás Gábor Elméleti Líceum diákjainak műsora után este a rendezvény több mint 150 résztvevője az Evilági együttes KorTárs című koncertjét hallgatta meg.

A szombati programban a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő, a dévai vár meglátogatása, élményfürdő és táncház szerepelt.
Idén a IV. osztályosok vetélkedőjének témája: Hamuban sült pogácsa… A magyar nép költészete, művészete és szokásai, az V–VIII. osztályosoké: Balladák és mondák világa.

Május 15-én vasárnap délelőtt került sor a rendezvény záróünnepségére és a díjkiosztásra.


A verseny támogatói: Bethlen Gábor Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárság, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Déva Polgármesteri Hivatala, Communitas Alapítvány, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Kovászna Megye Tanácsa

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, országos döntő, 2022

2022. március 26.

A verseny támogatója:

Implom József Helyesírási Verseny középiskolásoknak, országos döntő, 2022

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége és a Mikes Kelemen Főgimnázium szervezésében 2022. január 28-án került sor a második online országos helyesírási versenyre.

Idén az iskolai válogatás eredményei alapján 11 megyéből 89 diák vett részt a vetélkedőn.

A versenyzőknek egy tollbamondást, valamint egy helyesírási feladatlapot kellett megírniuk, kitölteniük, amelyeket a Kárpát-medencei verseny követelményrendszeréhez igazodva dr. Cs. Nagy Lajos és dr. N. Császi Ildikó magyarországi egyetemi tanárok állították össze.

A versenyt a járványügyi szabályok figyelembevételével idén is online szerveztük.

A dolgozatok értékelését középiskolai magyartanárok végezték a Szövetség felügyeletével.

A díjazott diákok részt vesznek a gyulai Kárpát-medencei döntőn.


A verseny támogatói: Bethlen Gábor Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nemzeti Kulturális Alap, Communitas Alapítvány, Romániai Magyar Demokrata Szövetség

XX. erdélyi Kossuth-szónokverseny, 2021

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny, 2021

Beszámoló

A versenyt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) és a Napsugár gyermeklap szervezte a megyei tanfelügyelőségek, a megyékben lévő iskolák, AESZ-tagok, tanárok, tanítók és szülők segítségével.

A versenyre bejelentkezett diákoknak a magyar népköltészet gazdag kincsestárából kellett válogatniuk, és ezáltal kapcsolatba kerülhettek a magyarság szellemi örökségének értékes részével.

Sajnos, a járványügyi helyzet miatt, az idei versenyt is virtuális (online) módon kellett megszerveznünk.

A mesemondó versenyen 0–XII. osztályosok vettek részt egy szabadon választott népmesével. A két kisebb korosztálynak legfeljebb 3 perces, a középiskolásoknak legfeljebb 5 perces népmesét kellett elmondaniuk kellékek és színészi játék nélkül, árnyaltan, kifejezően, hitelesen, minél közelebb a népi mesemondók stílusához.

A balladamondó versenyre IX–XII. osztályosok, a balladaéneklő versenyre pedig V–XII. osztályosok jelentkezhettek. A versenyzők egy szabadon választott népballadát adtak elő.

A versenyzők az előadások videófelvételét juttatták el a szervezőknek értékelésre.

A megyékben szervezett előválogatás után az országos döntőre a meghirdetett három versenyformában 14 megyéből összesen 175 felvétel érkezett. A felvételeket a szervezők által felkért semleges zsűrik bírálták el.

Minden résztvevő emléklapot kap, a díjazottak oklevélben és könyvjutalomban részesülnek.

Mindhárom versenyforma minden korcsoportjának első három helyezettjének videófelvételét honlapunkon közzétesszük.

A verseny minden mozzanatában a járványügyi rendelkezéseknek megfelelően jártunk el remélve, hogy jövő évben a több mint húsz éves hagyománynak megfelelően megint találkozhatnak versenyzők, felkészítők, szervezők és az előadások iránt érdeklődő közönség.

A díjazottak felvételeit itt lehet megnézni.


A verseny támogatói: Bethlen Gábor Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nemzeti Kulturális Alap, Communitas Alapítvány, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, országos döntő, 2021

2021. április 24.

A verseny támogatója:

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny | Kárpát-medencei döntő

Gyula, 2021. február 25–26.

Implom József Helyesírási Verseny középiskolásoknak,
országos döntő, 2021

Sepsiszentgyörgy, 2021. január 29.

A verseny támogatója:

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny, 2020

Beszámoló

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 2000 áprilisában szervezett először balladamondó versenyt középiskolás diákoknak. A mesemondó versenyt a Napsugár javaslatára, a gyermeklap szerkesztőségével közösen indítottuk el, és 2002-től 2009-ig a Magyar Nyelv Napjai keretében szerveztük. 2010-ben a verseny történetében először találkozott a két népköltői történetmondó műfaj, a ballada és a népmese. 2013-tól pedig külön kategóriában megszervezzük a balladaéneklők versenyét is. A rendezvényt Kriza János népköltészet-gyűjtőről neveztük el.

A versenyre bejelentkezett diákoknak a magyar népköltészet gazdag kincsestárából kell válogatniuk, és ezáltal kapcsolatba kerülhetnek a magyarság szellemi örökségének értékes részével.

Sajnos az idei versenyt a járványügyi helyzet miatt nem szervezhettük a megszokott módon, ezért virtuális (online) versenyt hirdettünk.

A versenyt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) és a Napsugár gyermeklap szervezte a megyei tanfelügyelőségek, tanárok, tanítók és szülők segítségével.

A mesemondó versenyen 0–XII. osztályosok vehettek részt egy szabadon választott népmesével. A két kisebb korosztálynak legfeljebb 3 perces, a középiskolásoknak legfeljebb 5 perces népmesét kellett elmondaniuk kellékek és színészi játék nélkül, árnyaltan, kifejezően, hitelesen, minél közelebb a népi mesemondók stílusához.

A balladamondó versenyre IX–XII. osztályosok, a balladaéneklő versenyre pedig V–XII. osztályosok jelentkezhettek. A versenyzőknek egy szabadon választott népballadát kellett előadniuk. A versenyzők az előadások videófelvételét juttatták el a szervezőknek értékelésre.

A megyékben szervezett előválogatás után az országos döntőre a meghirdetett három versenyformában 13 megyéből összesen 164 felvétel érkezett. A felvételeket a szervezők által felkért semleges zsűrik bírálták el.

Minden résztvevő emléklapot kap, a díjazottak oklevélben és könyvjutalomban részesülnek.

Mindhárom versenyforma minden korcsoportjának első három helyezettjének videófelvételét honlapunkon közzétesszük.

A verseny minden mozzanatában a járványügyi rendelkezéseknek megfelelően jártunk el remélve, hogy jövő évben a húsz éves hagyománynak megfelelően megint találkozhatnak versenyzők, felkészítők, szervezők és az előadások iránt érdeklődő közönség.

A díjazottak felvételeit itt lehet megnézni.


A verseny támogatói: Bethlen Gábor Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Nemzeti Kulturális Alap, Communitas Alapítvány, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny | Kárpát-medencei döntő

Gyula, 2020. február 27–29.

Implom József Helyesírási Verseny középiskolásoknak,
országos döntő, 2020

Sepsiszentgyörgy, 2020. január 30.–február 1.

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő
és Mesemondó Verseny, 2019

Sepsiszentgyörgy, 2019. november 15–17.

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő, 2019

Nagyenyed, 2019. május 10–12.

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny | Kárpát-medencei döntő

Budapest, 2019. május 24–26.

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny | Országos döntő, 2019

Kolozsvár, 2019. március 29-31.

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny | Kárpát-medencei döntő

Gyula, 2019. március 1.

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

Sepsiszentgyörgy, 2019. január 31.–február 2.

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny

Sepsiszentgyörgy, 2018. november 16–18.

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége hagyományszerűen minden év őszén megszervezte az országos balladamondó versenyt, amelyre középiskolák és szakközépiskolák diákjai nevezhettek be. 2010-ben, a verseny történetében először találkozott két népköltői történetmondó műfaj, a ballada és a népmese. A társítás sikeresnek bizonyult, 2018-ban kilencedik alkalommal szerveztük meg a rendezvényt, amely keretén belül 2013-tól külön versenykategóriaként kap helyet a balladaéneklő verseny. A rendezvényt Kriza János népköltészeti gyűjtőről neveztük el.

2018-ban november 16. és 18. között Sepsiszentgyörgyön szerveztük meg a verseny országos döntőjét, melyre 228 diák és tanár érkezett Erdély több településéről, és a szórványból is.

A versenyre bejelentkezett diákoknak a magyar népköltészet gazdag kincsestárából kell válogatniuk, és ezáltal kapcsolatba kerülhetnek a magyarság szellemi örökségének értékes részével. A vetélkedő által a balladamondás és éneklés napjainkban elhanyagolt előadói műfajának is híveket szerezhetünk.

Szombaton délelőtt a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla Termében Oláh-Badi Cintia, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum diákja népdallal indította a megnyitót, majd Péter Sándor, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének háromszéki szervezete és egyben a versenybizottság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Kocsis Annamária, Kovászna megyei tanfelügyelő szólt a résztvevőkhöz.

Idén 14 megyéből érkeztek diákok a vetélkedőre. A mesemondók elsőtől tizenkettedik osztályig öt életkori kategóriában versenyeztek a Székely Nemzeti Múzeumban, a Míves Házban, a Kónya Ádám Művelődési Házban, a Bod Péter Megyei Könyvtárban és a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben, a IX–XII. osztályos balladamondók a Szent József Római Katolikus Plébánia közösségi termében, az V–XII. osztályos balladaéneklők pedig a Plugor Sándor Művészeti Líceumban mutatták be produkcióikat.

A verseny után a kis- és általános iskolások játszóházas foglalkozáson, a középiskolások, a kísérő tanárok és a zsűri filmvetítésen és a rendezővel való beszélgetésen vettek részt (Az év lagzija (dokumentumfilm), rendező: Bán József, a sztánai V. Nemzetközi Népismereti Filmszemle, a Kaptár – Dokumentumfilm-szemle és a 7. Docuart Fest díjazott filmje).

A vasárnapi díjkiosztó ünnepségen a különböző kategóriák zsűritagjai pár szóban értékelték a versenyt, a díjazások után az első helyezettek előadásában elhangoztak a nyertes mesék, illetve balladák.