A MAGYAR NYELV NAPJAI

A MAGYAR NYELV NAPJAI

Az AESZ hagyományos rendezvénye, amelyen évről évre változó helyszínen, szórványban vagy tömbmagyarságban ünnepli az anyanyelvet.

A rendezvény része:

– szakmai konferencia
– a Nyelvőrzés Díjának ünnepélyes átadása
– Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő kisiskolások, általános iskolások és középiskolások számára

A Magyar Nyelv Napjai rendezvény egyik ünnepi mozzanata a Nyelvőrzés Díja átadása. Ezt a kitüntetést évente egyszer az AESZ elnöksége ítéli oda olyan nyelvészeknek, nyelvművelőknek, közéleti személyiségeknek, akik a magyar nyelv tisztaságának megőrzéséért, az anyanyelvi kultúra ápolásáért, a magyarul beszélők anyanyelv-használati jogaiért munkálkodtak.

A Magyar Nyelv Napjai, 2023

Sepsiszentgyörgy, 2023. május 12–14.

Az Erdélyi Szövetsége (AESZ) szervezésében idén május 12. és 14. között zajlott Sepsiszentgyörgyön A Magyar Nyelv Napjai hagyományos vándorrendezvény.
A rendezvény társszervezői: Napsugár gyermeklap, Kovászna Megyei Tanfelügyelőség, Puskás Tivadar Szakközépiskola.

A Magyar Nyelv Napjai keretében került sor a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedőre is, amelyre idén 11 megyéből 26 háromtagú csapat nevezett be.

A péntek délutáni megnyitó ünnepség kezdetén a résztvevők Hodor Balázs a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum X. osztályos tanulója, a 2022-es Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny díjazottja előadásában hallották az Anyám édesanyám csorba legény voltam című balladát, felkészítő tanára: Sebestyén-Lázár Enikő.

Zelenák József a Brassói Evangélikus Lutheránus Egyházmegye esperese rövid áhítata és a köszöntések után átadták az idei AESZ-díjakat.

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége a 2023-as Nyelvőrzés Sütő András-díját Zsigmond Győző professzornak adományozta: az anyanyelvi versenyek szervezésében végzett úttörő szerepének, a magyar nyelv és kultúra vizsgálatában elért eredményeinek, valamint annak a kitartó hűségnek az elismeréseként, amellyel nyelvünket és kultúránkat nehéz és fontos őrhelyen, a bukaresti egyetemen évtizedek óta oktatja és képviseli.

Laudációt mondott dr. Tapodi Zsuzsa egyetemi professzor.

A Tüzes Bálint-díjat idén Debreceni Máté, a zilahi Gheorghe Șincai tanulója kapta: „a Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Versenyen elért kiemelkedő eredményeiért, a Anyanyelvápolók magyar nyelv igényes használatáért.”

A megnyitó zárásaként a résztvevők István Ildikó és zenekara koncertjét hallgatták meg.

A szombati programban a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő, kirándulás Kézdivásárhelyre és Csernátonba, az AESZ tisztújító közgyűlése és táncház szerepelt.

Idén a IV. osztályosok vetélkedőjének témája: Szemében mesterségem most is nagy szálka még… Mesterségek Petőfi Sándor verseiben, az V–VIII. és IX–XII. osztályosoké: Hagyományos népi mesterségek.

A tisztújító közgyűlésen a résztvevők megválasztották az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége új vezetőségét: elnök ERDÉLY Judit, ügyvezető elnök ÖRDÖG-GYÁRFÁS Lajos, programvezető alelnök ZSEMLYEI Borbála, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézetet koordináló alelnök BENŐ Attila, további tagok: KÁDÁR Edit, TURZAI Melánia, ZSIGMOND Emese.
A közgyűlés résztvevői tiszteletbeli elnöknek a Szövetség leköszönő elnökét dr. Péntek János akadémikust választották.

Május 14-én vasárnap délelőtt került sor a rendezvény záróünnepségére és a díjkiosztásra.


A verseny támogatói: Bethlen Gábor Alap, Kulturális és Innovációs Minisztérium, Kultúráért Felelős Államtitkárság, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Tehetségprogram, Communitas Alapítvány, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, Kovászna Megye Tanácsa, Incze László Céhtörténeti Múzeum, Haszmann Pál Múzeum, Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség

A Magyar Nyelv Napjai, 2022

Déva, 2022. május 13–15.

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) szervezésében idén május 13. és 15. között zajlott Déván A Magyar Nyelv Napjai hagyományos vándorrendezvény.
A rendezvény társszervezői: Napsugár gyermeklap, Hunyad Megye Tanfelügyelősége, Téglás Gábor Elméleti Líceum.

Az alakulásának idén 30-dik évfordulóját ünneplő Szövetség a szintén 30-dik alkalommal szervezett A Magyar Nyelv Napjai keretében került sor a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedőre is, amelyre idén 7 megyéből 69 diák nevezett be.

A péntek délutáni megnyitó ünnepségen a köszöntések után átadták az idei AESZ-díjakat.
Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége A Nyelvőrzés Sütő András-Díját Benkő Erikának adományozta: „azért a bátorságért és következetességért, amelyet az erdélyi magyar nyelv védelmében tanúsított parlamenti képviselőként, és tanúsít folyamatosan a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat keretében.”
Tüzes Bálint-díjat idén Rancz-Gyárfás Hanna, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum XII. osztályos tanulója kapta: „a Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Versenyen elért kiemelkedő eredményeiért, a magyar nyelv igényes használatáért.”

A házigazda Téglás Gábor Elméleti Líceum diákjainak műsora után este a rendezvény több mint 150 résztvevője az Evilági együttes KorTárs című koncertjét hallgatta meg.

A szombati programban a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő, a dévai vár meglátogatása, élményfürdő és táncház szerepelt.
Idén a IV. osztályosok vetélkedőjének témája: Hamuban sült pogácsa… A magyar nép költészete, művészete és szokásai, az V–VIII. osztályosoké: Balladák és mondák világa.

Május 15-én vasárnap délelőtt került sor a rendezvény záróünnepségére és a díjkiosztásra.


A verseny támogatói: Bethlen Gábor Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárság, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Déva Polgármesteri Hivatala, Communitas Alapítvány, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Kovászna Megye Tanácsa

A Magyar Nyelv Napjai – gyermektábor Illyefalván

A Magyar Nyelv Napjai keretében tartott Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő díjazottjai 2019. június 25. és 30. között részt vettek a Napsugár gyermeklap szerkesztőségével közösen az illyefalvi Kida Központban szervezett  gyermektáborban. A tábor alatt a különböző tábori programokon kívül a gyerekek egy sepsiszentgyörgyi kiránduláson vettek részt, amikor a városismertető sétán kívül meglátogatták a Székely Nemzeti Múzeumot és a Vadászati Múzeumot is. Június 29-én, szombaton a táborozók az Óriáspince-tetőre kirándultak, megtekintve a Székely Vágta néhány programját.

A tábor idején a Magyar Nyelv Napjai szervezői kiértékelék az idei rendezvényt, megbeszélve a jövő évi szervezési kérdéseit. A résztvevők javaslatára, eldöntődött, hogy a 2020-as rendezvény helyszíne Déva lesz, a helyi szervező iskola pedig a Téglás Ferenc Középiskola.

Szervezők, támogatók:

A Magyar Nyelv Napjai, 2019

Nagyenyed, 2019. május 10–12.

A Magyar Nyelv Napjai rendezvénysorozatot idén 27. alkalommal május 10. és 12. között Nagyenyeden szervezte meg az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ).

A rendezvény a Bethlen Gábor Kollégium dísztermében tartott péntek délutáni ünnepélyes megnyitóval kezdődött. A Bethlen Gábor Kollégium kórusának műsora vezette fel az ünnepséget, majd a meghívottak, az AESZ erdélyi és magyarországi partnerei, támogatói szólaltak fel és mondták el köszöntőbeszédüket. A teljesség igénye nélkül, néhányan azok közül, akik méltatták az AESZ kitartó értékmentő munkáját: dr. Péntek János nyelvész, akadémikus, az AESZ elnöke, Juhász Judit a magyarországi Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke, Hegedüs Csilla az RMDSZ ügyvezető alelnöke, Lőrincz Helga Enyed város alpolgármestere, Burus-Siklódi Botond az RMPSZ elnöke, Szőcs Ildikó, a helyi szervező Bethlen Gábor Kollégium igazgatója.

Ez után Péntek János az AESZ elnöke és Farmati Anna a kolozsvári Georgius Aranka Társaság elnöke aláírták a két szervezet közötti együttműködési megállapodást, majd átadásra került a Sütő András Nyelvőrzés Díj és a Tüzes Bálint-díj.

A Nyelvőrzés Sütő András-díját ebben az évben a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítványnak adományozta a Szövetség a Bethlen Gábor Kollégium diákjainak anyanyelvükben való megmaradásáért és gyarapodásáért kifejtett következetes és hatékony tevékenységéért. A díjat dr. Péntek János az AESZ elnöke és Ördög-Gyárfás Lajos ügyvezető elnök adta át, laudációt Turzai Melánia tanárnő, az AESZ elnökségi tagja mondott.

A Tüzes Bálint-díjat idén Kaszta Tamásnak,a nagybányai Németh László Elméleti Líceum tanulója kapta, az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Versenyen elért kiemelkedő eredményeiért, az anyanyelv iránt tanúsított érdeklődéséért, a magyar nyelv igényes szóbeli és írásbeli használatáért.

A megnyitó ünnepség után a rendezvény a Bethlen Gábor Kollégium Fordított Patkó színjátszókörének előadásával folytatódott.A diákok Janne Teller Semmi című, Jancsó Hajnal által rendezett darabját bemutatták be.

Másnap a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedővel folytatódott a rendezvény. Idén a kisiskolások versenyének témája Kinek könnyű a tollBenedek Elek születésének 160., halálának 90. évfordulója volt, az általános iskolásoké Sütő András nyomában, a középiskolásoké pedig Sütő András, a magyar nyelv művésze.

Délután a A gyertya könnye, Sütő András műveiből készült összeállítást nézhették meg a résztvevők, Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina előadásában, majd a pécsi Szélkiáltó együttes koncertjével és táncházzal folytatódott a rendezvény.

Vasárnap a záróünnepségre és a díjkiosztásra került sor.

A Magyar Nyelv Napjai, 2018

Nagybánya, 2018. május 10–13.

A Magyar Nyelv Napjai rendezvénysorozatot idén 26. alkalommal május 10. és 13. között Nagybányán szervezte meg az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Napsugár gyermeklappal, a Máramaros Megyei Tanfelügyelőséggel és a Németh László Elméleti Líceummmal közösen.

A rendezvény az óvárosi református templomban tartott péntek délelőtti ünnepélyes megnyitóval kezdődött, amelyen átadásra került a Sütő András Nyelvőrzés Díj és a Tüzes Bálint-díj, majd a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedővel folytatódott. Idén a kisiskolások versenyének témája Festőiskola – színek, képek, szavak volt, az általános iskolásoké pedig Szómúzeum. Elfelejtett szavaink nyomában. Délután a Példamutató elődök az anyanyelv szolgálatában: Sylvester és Misztótfalusi című szakmai konferenciával és koltói kirándulással folytatódott a rendezvény. A Sütő András Nyelvőrzés Díjat ez évben a nagybányai Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesületnek adományozta a Szövetség a máramarosi magyar gyermekek anyanyelvükben való megmaradásáért és gyarapodásáért kifejtett következetes és hatékony tevékenységéért. A díjat dr. Péntek János az AESZ elnöke és Ördög-Gyárfás Lajos ügyvezető elnök adta át, laudációt Karsay Magdolna tanárnő mondott.

A Tüzes Bálint-díjat idén ketten kapták: Goró Ágota, a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Középiskola tanulója, az Implom József Helyesírási Verseny 2017. évi össznemzeti döntőjén elért kimagasló eredményéért és Teleki Réka, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tanulója, az Implom József Helyesírási Verseny 2018, évi össznemzeti döntőjén elért kimagasló eredményéért.

Szombaton misztótfalusi kirándulásra, az AESZ közgyűlésére, a záróünnepség és díjkiosztásra került sor.